Home » N.G.B. » Interland » Inventarisatie dames en jeugd

Zijn er nog (N.L.) dames die interesse hebben voor deelname aan het N.K. en de interland?

Zijn er nog (N.L.) jongere die interesse hebben voor deelname aan het N.K. en de interland?

Om te kunnen deelnemen in de jongere klasse, mag met niet ouder zijn dan 23 jaar. (peildatum 30 oktober 2020)