Uitspraak N.S.K. en de vervolgcorrespondentie van de N.G.B. 

In verband met de wet op de privacy, zijn alle namen onleesbaar gemaakt.