Home » N.G.B. » Interland » Selectie interland

Het N.G.B. hoofdbestuur en de interlandcommissie hebben besloten om géén selectiewedstrijden te houden,

onder andere omdat de animo hiervoor zeer minimaal was.