Indien er aanvullende wijzigingen bekend zijn, worden deze zo snel mogelijk gepubliceerd 

 

Update 15 juni 2020

Beste,

In navolging van de Brabantse en Noord Limburgse Veiligheidsregio’s is, mede dankzij een succesvolle lobby van KHN bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, besloten dat darten, bowlen en biljarten in de horeca per direct ook in onze regio is toegestaan

Bowlen wordt toegestaan, het wordt als spel gezien en niet als sport.
Er dient te worden voldaan aan de eisen uit de noodverordening, zoals hygiëne, afstand en max aantal personen binnen.

Biljarten en darten Deze recreatieve horecaspellen worden toegestaan onder de voorwaarden die ook voor horeca gelden. D.w.z. beperking aantal bezoekers binnen, veilige afstand. Alleen degene die aan de beurt is mag staan, de overigen zitten.

Kienen/kaarten
Wordt toegestaan onder dezelfde voorwaarden , veilige afstand, hygiëne en beperking aantal personen.

In alle gevallen gelden uiteraard de regels van de noodverordening:

Reserveren zoals vermeld in de RIVM regels is nog steeds een vereiste!!!!

  • Max. 30 bezoekers binnen;
  • Onderlinge afstand minimaal 1,5 m;
  • Alle bezoekers hebben een zitplaats, m.u.v. één spelende persoon;
  • Overige hygiënemaatregelen worden in acht genomen;

Vooruitlopend op deze besluiten hadden enkele gemeenten er al voor gekozen om (sommige) leisure-sporten al toe te staan, maar nu is het tenminste duidelijk in heel Zuid-Limburg.

Met vriendelijke groet,
KHN Zuid-Limburg

 

Update 11 juni 2020

In navolging van de Brabantse Veiligheidsregio’s is, mede dankzij een succesvolle lobby van KHN bij de Veiligheidsregio Limburg Noord (waaronder zowel de gemeenten in Noord- als in Midden-Limburg vallen) hebben we voor elkaar gekregen dat darten en biljarten in de horeca per direct ook in onze regio is toegestaan.

Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

Reserveren zoals vermeld in de RIVM regels is nog steeds een vereiste!!!!

  • De deelnemers maken deel uit van het maximaal aantal bezoekers in jouw zaak. Dat mogen maximaal 30 mensen zijn, dus inclusief de darters en biljarters
  • Er moet gebruik worden gemaakt van eigen materiaal, dat moet dus door de deelnemers zelf worden meegebracht.
  • Alleen de actieve speler mag staan, de andere spelers moeten een zitplaats hebben
  • Ook voor spelers gelden de normale maatregelen: zij moeten dus ook altijd 1,5 meter afstand houden van andere spelers en bezoekers

Ook de bowlingbanen mogen met een maximum van 30 bezoekers die 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden, weer open. Heb je nog vragen hierover, neem dan contact op met je regiomanager.

Met vriendelijke groet,
KHN Noord- en Midden-Limburg

 

Update 8 juni 2020

Bedankt voor uw vraag.

De horeca mag sinds 1 juni weer open, maar moet voldoen aan regels om te voorkomen dat het Corona-virus zich verspreidt. Een van die voorwaarden is dat gasten in een restaurant of café altijd moeten zitten aan een tafel of bar. Bij het spelen van biljart of darts is dit onmogelijk. Een potje kaarten moet kunnen, mits zittend aan een tafel op anderhalve meter afstand van elkaar, maar de spellen die u beschrijft zijn helaas nog niet mogelijk. Kijk voor meer informatie over de horeca in corona-tijd op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca  

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Centrale Unit Burgercorrespondentie

Publieksvoorlichting Economische Zaken en Klimaat

De publieksvoorlichting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is ondergebracht bij Informatie Rijksoverheid- www.rijksoverheid.nl.

 

Update 28 mei 2020

Het kabinet heeft woensdag tijdens het kabinetsberaad besloten dat de sportscholen en de sportkantines per 1 juli, onder voorwaarden, weer open mogen. De opening was oorspronkelijk per 1 september voorzien. Het ministerie van VWS bevestigt dat daar ook de binnensportaccommodaties onder begrepen worden. In de versoepeling van de maatregelen is voor de sport ook opgenomen dat per 1 juni door de gehele leeftijdsgroep tot en met 18 jaar de 1,5 meter tijdens de sportactiviteit zelf niet gehandhaafd hoeft te worden. 

 

Update 20 mei 2020

Binnensporten is vooralsnog niet toegestaan tot 1 september ook niet op recreatieve basis. Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan ook van het slot voor fitnessclubs. Sportwedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben!

Groetjes,
Alyne
NOC*NSF Sport Support