Scrol naar boven/beneden voor de eventuele vooraankondigingen